Europeanewropaly syrçaly ýyldyzly keramiki kofe kubogy ajaýyp kofe latte sungat kubogy we küýze kofe kubogy toplumy

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Europeanewropaly syrçaly ýyldyzly keramiki kofe kubogy ajaýyp kofe latte sungat kubogy we küýze kofe kubogy toplumy
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Europeanewropaly syrçaly ýyldyzly keramiki kofe kubogy ajaýyp kofe latte sungat kubogy we küýze kofe kubogy toplumy

"Ilki bilen müşderi, iň oňat ilki" ýadyňyzda saklaň, müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýäris we Süňk Hytaý kofe kubogy farfor kapuçino kubogy we meýdan sousy üçin bahalar sahypasy üçin netijeli we hünärmen hyzmatlary edýäris, bize gelmegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys.Geljekde ajaýyp hyzmatdaşlygy alarys diýip umyt edýäris.
Hytaý süňk Hytaý kofe kubogy we Espresso kubogynyň bahasy, Indi bütin dünýäde ýaýran müşderileriň arasynda köp tanaldyk.Bize ynanýarlar we hemişe gaýtalanýan sargytlary berýärler.Mundan başga-da, aşakda agzalanlar bu domendäki ägirt uly ösüşimizde möhüm rol oýnan käbir faktorlardyr.

3
1

PARAMETERLER

1
4
Önümiň ady:Europeanewropaly syrçaly ýyldyzly keramiki kofe kubogy ajaýyp kofe latte sungat kubogy we küýze kofe kubogy toplumy
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml gök käse we gazana

220ml gök käse we gazana

220ml goňur käse we gazana

220ml goňur käse we gazana

220ml çal käse we gazana

220ml çal käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Önümde ýa-da hyzmatda we önüm öndürýän kompaniýalar üçin gönüden-göni satylýan kofe kubogy toplum kubogy we Saucer keramiki iňlis Phnom Penh Uly mümkinçilikler kubogy fransuz restoran kubogy üçin ýokary hilli gözlegimiz sebäpli ýokary sarp edijiniň göwnünden turmagy we giň kabul edilmegi bilen buýsanýarys. we Saucer, Professional tehniki toparymyz siziň hyzmatyňyzda tüýs ýürekden bolar.Web sahypamyza we kompaniýamyza girip, gözlegiňizi bize ibermegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys.
Hytaý Keramika Mug we Keramiki Kofe Mug üçin bahasy öndürýän kompaniýalar, Kompaniýamyzyň wezipesi, ýokary hilli we owadan çözgütleri amatly bahadan üpjün etmek we müşderilerimizden 100% gowy abraý gazanmaga çalyşmak.Hünär kämillige ýetýär diýip hasaplaýarys!Biz bilen hyzmatdaşlyk edip, bilelikde ulalmagyňyzy hoşal edýäris.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5