Japaneseapon üzüm keramiki tabyt kubogy we küýze döredijilik ak ýaşyl küýze ofisini günortan çaý çaýlary türk aşhana içgileri

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Japaneseapon üzüm keramiki tabyt kubogy we küýze döredijilik ak ýaşyl küýze ofisini günortan çaý çaýlary türk aşhana içgileri
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Japaneseapon üzüm keramiki tabyt kubogy we küýze döredijilik ak ýaşyl küýze ofisini günortan çaý çaýlary türk aşhana içgileri

Müşderiler üçin has köp peýdany döretmek biziň kompaniýamyzyň pelsepesi;Müşderiniň köpelmegi 20+ ýyllyk eksportçy 250cc Farfor Cup & Saucer, biziň harytlarymyz eksport etmezden ozal berk barlanýar, şonuň üçin bütin dünýäde ajaýyp ada eýe bolýarys.Geljekde siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys.
20+ ýyllyk eksportçy Hytaý kubogy we sous we farfor bahasy, Önümlerimiz we çözgütlerimiz Europeewropa, ABŞ, Russiýa, Angliýa, Fransiýa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. giňden satylýar. dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimiz tarapyndan tanalýar.Müşderileriň göwnünden turmak üçin kompaniýamyz dolandyryş ulgamymyzyň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýär.Müşderilerimiz bilen öňegidişlik gazanarys we bilelikde ýeňiş gazanarys diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.Iş üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz!

2
1

PARAMETERLER

1
4
Önümiň ady: Japaneseapon üzüm keramiki tabyt kubogy we küýze döredijilik ak ýaşyl küýze ofisinden soň günortan çaýhanalar türk aşhana içgileri
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml gara käse we gazana

220ml gara käse we gazana

220ml ak käse we gazana

220ml ak käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

ODM Gowy hilli Hytaý stili çaý kubogy we Saucer, firmamyzyň wezipesi bilen üpjün etmek üçin ajaýyp gaýtadan işleýjini üpjün etmek üçin “topokary hilli, öndürijilik, yhlas we ýerden işlemek çemeleşmesi” ösüş teoriýasynyň çäginde durýarys. iň oňat ýokary hilli önümleri iň oňat baha belligi bilen üpjün etmeli.Biz siziň bilen guramaçylyk işine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!
ODM Hytaý çaý kubogy we keramiki çaý kubogynyň bahasy bilen üpjün ediň, şu gün ABŞ, Russiýa, Ispaniýa, Italiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Polşa, Eýran we Yrak ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilerimiz bar.Kompaniýamyzyň wezipesi, ýokary hilli önümleri iň gowy baha bilen üpjün etmek.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5