“Nordic” döredijilik farfor kubogy we küýzegär keramika ýönekeý toplum, häzirki zaman dizaýn kofe kuboklary öý bezegi

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady “Nordic” döredijilik farfor kubogy we küýzegär keramika ýönekeý toplum, häzirki zaman dizaýn kofe kuboklary öý bezegi
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Nordic” döredijilik farfor kubogy we küýzegär keramika ýönekeý toplum, häzirki zaman dizaýn kofe kuboklary öý bezegi

"Super ýokary hilli, kanagatlanarly hyzmat" ýörelgesine ýapyşyp, arzan bahaly farfor kubogy we Bd015 Saucer üçin ajaýyp işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşýarys, esasy maksatlarymyz dünýädäki sarp edijilerimizi ýokary hilli üpjün etmekdir , bäsdeşlik satuw bahasy, kanagatlanarly gowşuryş we ajaýyp üpjün edijiler.
Arzanladylan baha Hytaý Mug we Kofe toplumlarynyň bahasy, Ösýän ýerli we halkara müşderilerimize üznüksiz hyzmat edýäris.Bu pudakda we şu pikir bilen dünýäde öňdebaryjy bolmagy maksat edinýäris;ösýän bazaryň arasynda hyzmat etmek we iň ýokary kanagatlanma derejesini getirmek biziň üçin uly bagtdyr.

3
1

PARAMETERLER

1
5
Önümiň ady: Demirgazyk döredijilik farfor kubogy we küýzegär keramika ýönekeý toplumlar Döwrebap dizaýn kofe kuboklary öý bezegi
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml gül nagşy käse we gazana

220ml gül nagşy käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Firmamyz, satuwdan soňky iň kanagatlanarly kompaniýa bilen birlikde birinji derejeli harytlardan ähli adamlara wada berýär.Zawodda gönüden-göni satylýan kofe kubogynyň kubogy we Saucer keramiki iňlis Phnom Penh Uly mümkinçilikler kubogy fransuz restoran kubogy we souser üçin iň oňat baha üçin bize goşulmak üçin yzygiderli we täze alyjylarymyzy mähirli garşylaýarys, wagtynda tabşyrmagyň tertibini, rewolýusiýa dizaýnlaryny, ýokary hilli we ýokary hilli we alyjylarymyz üçin aç-açanlyk.Biziň motorymyz, bellenilen möhletde ýokary hilli harytlar bilen üpjün etmek bolar.
Hytaýda keramiki küýze we keramiki kofe küýzesiniň iň gowy bahasy, "nol kemçilik" maksady bilen.Daşky gurşawa we sosial netijelere ideg etmek üçin işgärleriň jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz borjy hökmünde görüň.Bilelikde ýeňiş gazanmak maksadyna ýetmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy görmäge we ýol görkezmäge çagyrýarys.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5