Pleönekeý kofe kubogy we Saucer Nordic lýuks keramiki gaty reňkli öý eşikleri döredijilik edara günortanlyk çaý kubogy çemçe bilen

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Pleönekeý kofe kubogy we Saucer Nordic lýuks keramiki gaty reňkli öý eşikleri döredijilik edara günortanlyk çaý kubogy çemçe bilen
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pleönekeý kofe kubogy we Saucer Nordic lýuks keramiki gaty reňkli öý eşikleri döredijilik edara günortanlyk çaý kubogy çemçe bilen

Üstünligimiziň açary, ýokary hilli lomaý ýokary hilli 215cc / 7oz ak ýalpyldawuk reňkli gök we gülgüne dizaýn, hakyky altyn çyzykly kofe kubogy we köpçülikleýin satuw üçin küýze üçin ýokary hilli, ýokary hilli, ýerlikli satuw bahasy we täsirli hyzmat " Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümi ýa-da hyzmaty ýerine ýetiriň, önümlerimiziň hemmesi iberilmezden ozal berk barlandy.
Qualityokary hilli Hytaý kubogy we Saucer we New Bone China Cup we Saucer bahasy, Katalogymyzdan häzirki önümi saýlasaňyz ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegini isleseňiz, müşderi hyzmat merkezimiz bilen gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.Siziň üçin bäsdeşlik bahasy bilen gowy hilli üpjün edip bileris.

2
1

PARAMETERLER

1
3
Önümiň ady: pleönekeý kofe kubogy we Saucer Nordic lýuks keramiki gaty reňkli öý eşikleri döredijilik edara günortanlyk çaý kubogy çemçe bilen
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml goýy ýaşyl käse we gazana

220ml goýy ýaşyl käse we gazana

220ml çal käse we gazana

220ml çal käse we gazana

220ml sary käse we gazana

220ml sary käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Işgärlerimiz elmydama "üznüksiz gowulaşmak we kämillik" ruhunda bolýarlar we ýokary hilli ýokary hilli çözgütler, amatly satuw bahasy we satuwdan soňky üpjün edijiler bilen bilelikde her bir müşderiniň lomaý Mug kubogynyň öndürijisine bil baglamaga synanyşýarys. Kofe Mug sowgady 220ml Espresso kubogy we Saucer Set aýna çaý kubogy Saucers bilen Şampan Pyrex aýna kubogy, kärhanamyz guramanyň yzygiderli ösmegine itergi bermek we içerki ýokary hilli üpjün edijiler bolmak üçin täzelikleri talap edýär.
Hytaý Borosilikat aýna kubogy we kofe Mug bahasynyň öndürijisi, "Yhlas we ynam" söwda idealy we "Müşderilere iň yhlasly hyzmatlary we iň ýokary hilli önümleri hödürlemek" maksady bilen häzirki zaman kärhana bolmagy maksat edinýäris.Üýtgemedik goldawyňyzy tüýs ýürekden soraýarys we hoşniýetli maslahatlaryňyza we görkezmeleriňize ýokary baha berýäris.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5