Günortanlyk kuboklar we souslar Demirgazyk öý gül kuboklary keramiki kofe süýt kuboklary aşagyndaky reňkler kofe Hytaý kuboklary aşhana gaplary

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Günortanlyk kuboklar we souslar Demirgazyk öý gül kuboklary keramiki kofe süýt kuboklary aşagyndaky reňkler kofe Hytaý kuboklary aşhana gaplary
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Günortanlyk kuboklar we souslar Demirgazyk öý gül kuboklary keramiki kofe süýt kuboklary aşagyndaky reňkler kofe Hytaý kuboklary aşhana gaplary

"Jikme-jiklikler bilen standarty dolandyryň, güýji hil boýunça görkeziň".Biziň işimiz ýokary öndürijilikli we durnukly topar işgärlerini döretmäge çalyşdy we ýokary öndürijilikli süňk Hytaý kofe kubogy farfor kapukçino kubogy we kwadrat sousy üçin hiç hili gutarnykly gowulaşmak we 0% ýetmezçilige synanyşmak biziň ikimizdir esasy gowy hil syýasatlary.Size bir zat gerek bolsa, bize jaň etmekden çekinmäň.
Performanceokary öndürijilikli Hytaý süňk kofe kubogy we Espresso kubogynyň bahasy, yzygiderli ajaýyp hyzmatymyz bilen uzak möhletleýin iň oňat öndürijilik we iň arzan önüm alyp biljekdigiňize ynanýarys.Has gowy hyzmatlary bermäge we ähli müşderilerimize has köp baha bermäge borçlanýarys.Bilelikde has gowy geljegi döredip bileris diýip umyt edýäris.

2
1

PARAMETERLER

1
4
Önümiň ady: Günortanlyk kuboklar we souslar Demirgazyk öý gül kuboklary keramiki kofe süýt kuboklary aşagyndaky reňkler kofe Hytaý kuboklary aşhana gaplary
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
200ml gök käse we gazana

200ml gök käse we gazana

200ml gök tegelek käse we gazana

200ml gök tegelek käse we gazana

200ml ak reňkli käse we gazana

200ml ak reňkli käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

"Hil, goldaw, netijelilik we ösüş" teoriýasyna eýerip, Zawod çeşmesi "New Arrival Bone China 200-300cc Espresso Cup" we "Fancy Designs" bilen Saucer üçin içerki we halkara müşderiniň ynamlaryna we öwgülerine eýe bolduk. iň uly üns bilen öwezini doluň!
Zawodyň çeşmesi Hytaý kubogy we lomaý kofe toplumynyň bahasy, çydamly modellemek we bütin dünýäde täsirli wagyz etmek.Çalt wagtda esasy funksiýalary ýitirýän hiç bir şertde özüňiz üçin gaty gowy hilli bolmaly."Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa." Theörelgesine esaslanan kompaniýa halkara söwdasyny giňeltmek, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak we eksport gerimini ýokarlandyrmak üçin ägirt uly tagalla edýär. Janly geljege eýe boljakdygymyza ynanýarys we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde paýlanar.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5