Funönekeý Europeanewropa stili keramiki Mug döredijilik lýuks retro şahsyýet kofe kubogy günortan çaý çaýy bezeg sowgady

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Funönekeý Europeanewropa stili keramiki Mug döredijilik lýuks retro şahsyýet kofe kubogy günortan çaý çaýy bezeg sowgady
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funönekeý Europeanewropa stili keramiki Mug döredijilik lýuks retro şahsyýet kofe kubogy günortan çaý çaýy bezeg sowgady

Ajaýyp işewürlik karzy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we häzirki zaman önümçilik desgalary bilen, Zawod söwda nokatlary Täze Süňk Hytaý Farfor Kofe Kubogy we Saucer Set Espresso Cup Çaý Ak Kubok Souslary, dünýädäki müşderilerimiziň arasynda uly abraý gazandyk. has köp maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmak üçin ähli gyzyklanýan alyjylary garşy alyň.
Zawod nokatlary Hytaý Espresso kubogy toplumy we täze süňk Hytaý bahasy, Biziň wezipämiz "Harytlary ygtybarly hil we ýerlikli bahalar bilen üpjün etmek".Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere geljekki iş gatnaşyklary we özara üstünlik gazanmak üçin biziň bilen habarlaşmagyny hoşal edýäris!

3
1

PARAMETERLER

1
2
Önümiň ady:Funönekeý Europeanewropa stili keramiki Mug döredijilik lýuks retro şahsyýet kofe kubogy günortan çaý çaýy bezeg sowgady
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml gara käse we gazana

220ml gara käse we gazana

220ml mämişi käse we gazana

220ml mämişi käse we gazana

220ml asman gök altyn käse we gazana

220ml asman gök altyn käse we gazana

220ml ýaşyl käse we gazana

220ml ýaşyl käse we gazana

220ml gülgüne altyn käse we gazana

220ml gülgüne altyn käse we gazana

220ml ak käse we gazana

220ml ak käse we gazana

220ml ýaşyl altyn käse we gazana

220ml ýaşyl altyn käse we gazana

220ml asman gök käse we gazana

220ml asman gök käse we gazana

220ml ak altyn käse we gazana

220ml ak altyn käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Üstünligimiziň açary, ýokary hilli 2 tonly reňk kubogy + Sowgat gutusy bilen gaty souslar üçin “Gowy söwda ýokary hilli, ýerlikli satuw bahasy we täsirli hyzmat”, dünýäniň ähli ýerlerinden geljegi, gurama birleşiklerini we ýoldaşlaryny mähirli garşylaýarys. biziň bilen habarlaşyň we özara peýdalar üçin hyzmatdaşlygy haýyş ediň.
Ajaýyp hilli Hytaý kubogy we Saucer we Çaý kubogy we Saucer bahasy, kompaniýamyz "innowasiýany saklaň, kämilligi yzarlaň" dolandyryş ideýasyna eýerýär.Bar bolan harytlaryň artykmaçlyklaryny kepillendirmek esasynda önümiň ösüşini yzygiderli güýçlendirýäris we giňeldýäris.Kompaniýamyz, kärhananyň durnukly ösüşini höweslendirmek we içerki ýokary hilli üpjün edijiler bolmak üçin innowasiýalary talap edýär.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5