Minimalist Europeanewropa keramiki kofe kubogy we ýelek süňk Hytaý kofe kubogy elde ýasalan altyn küýze keramiki kofe kubogy toplumy

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Minimalist Europeanewropa keramiki kofe kubogy we ýelek süňk Hytaý kofe kubogy elde ýasalan altyn küýze keramiki kofe kubogy toplumy
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Minimalist Europeanewropa keramiki kofe kubogy we ýelek süňk Hytaý kofe kubogy elde ýasalan altyn küýze keramiki kofe kubogy toplumy

Öňe gidişligi nygtaýarys we her ýyl uly arzanladylan Süňk Hytaý Kofe Kubogy we Saucer Espresso Kofe Kubogy Keramiki Çaý Kubogy we Saucer üçin bazara täze önümler hödürleýäris, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin öýüňizden we daşary ýurtlardan gelen ähli soraglary gyzgyn garşylaýarys. hatyňyza iberiň.
Uly arzanladylan Hytaý keramiki çaý kubogy we Saucer we Bone China kofe kubogy we Saucer bahasy, Indi daşary ýurtlardaky bu işiň çäginde köp sanly kompaniýa bilen berk we uzak hyzmatdaşlyk gurduk.Maslahat toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Çuňňur maglumat we harydyň parametrleri, jikme-jik ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Portugaliýa gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

4
1

PARAMETERLER

1
6
Önümiň ady: Minimalist Europeanewropa keramiki kofe kubogy we ýelek süňk Hytaý kofe kubogy elde ýasalan altyn küýze keramiki kofe kubogy toplumy
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml ak altyn käse we gazana

220ml ak altyn käse we gazana

220ml ak kümüş käse we gazana

220ml ak kümüş käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Öňdebaryjy we hünärmen IT topary tarapyndan goldanylsa, Top Grade Hot Sell New Design Emboss Fine Bone China Kofe Kubogy we Saucer üçin satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatda tehniki goldaw berip bileris, öňdebaryjy öndüriji we eksportçy hökmünde biz begenýäris Iň ýokary hilli we amatly bahalarymyz sebäpli halkara bazarlarynda, esasanam Amerikada we Europeewropada gaty gowy ýazgy.
Iň ýokary derejeli Hytaý Gözel Hytaý we Içgi önümleriniň bahasy, Biziň esasy müşderilerimize hyzmat edýän aýratyn we agressiw satuw toparymyz we köp sanly şahamçamyz bar.Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlygy gözleýäris we üpjün edijilerimiziň gysga we uzak möhletde hökman peýdalanjakdyklaryny üpjün edýäris.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5