Keramiki reňk üýtgedýän käseler zäherlimi?

Keramiki reňk üýtgedýän suw käseleri we aýna reňkini üýtgedýän käseler ýylylyk reňkine, sowuk reňksizlige we suwuň reňkine bölünýär.Malylylyk reňkiniň temperaturasy 40 gradusdan ýokary bolsa, reňk üýtgeýär.Sowuk reňkli käseleriň temperaturasy 20 gradusdan pes bolanda reňk üýtgeýär.Ol entek meşhur däl.Principleörelgesi: temperatura duýgur material käsäniň göwresinde çap edilýär we ulanylýan material, ýokary temperatura garşylygy 320 dereje Selsiýa, zäherli, gurşunsyz we hromsyz ýylylyga duýgur materialdyr. , bularyň hemmesi Europeanewropa standartlaryna laýyk bolup biler.Dizaýn taslamasynyň dizaýn meýilnamasyna laýyklykda, film öndürmek, tabak ýasamak, çap etmek, guratmak, çörek bişirmek we soňra gaplamak!

1

 


Iş wagty: -anwar-09-2023

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5